SOALAN DAN LATIHAN


LATIHAN 1
Jalur gemilang
 Sila jawab soalan berikut.

1.     Apakah nama bendera Malaysia?

_________________________________________
2.     Apakah maksud warna biru pada bendera Malaysia?

_________________________________________

3.     Siapakah yang membawa bendera Malaysia merentasi 
     lautan mengelilingi dunia?

_________________________________________
4.     Tulis nama negeri-negeri di Malaysia.

_________________________________________


Lukis dan warnakan bendera Malaysia di bawah. 
LATIHAN 2

Tuliskan kata dasar bagi perkataan di bawah.

1.     menaikkan             - _________________
2.     keamanan              - _________________
3.     kegembiraan          - _________________
4.     mengisytiharkan     - _________________


Susun frasa di bawah untuk membentuk ayat dengan 
tanda baca yang betul.

1.  menaikkan bendera sekolah            setiap pagi              
     ketua pengawas sekolah

    ___________________________________________

    ___________________________________________
2.  menyambut kedatangan pegawai itu
     dengan gembira          murid-murid sekolah


___________________________________________

___________________________________________
3.  kebangaan rakyat Malaysia             Jalur Gemilang      
     menjadi

 ___________________________________________

 ___________________________________________
4.  menjaga keamanan      Rakyat Malaysia    harus  
     bersama-sama

     ___________________________________________

     ___________________________________________
5.  mengisytiharkan nama baharu         bendera Malaysia        
     Perdana Menteri

     ___________________________________________

     ___________________________________________

No comments:

Post a Comment